Общи условия за предоставяне на услуги и покупка на стоки от детски центрове Капела Плей

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Този документ (заедно с документите, споменати по-долу) установява общите условия, които уреждат използването на този уебсайт www.capellaplay.bg (наричан по-долу Уебсайта) и поръчката на стоки и услуги от и чрез него (наричани по-нататък "Условията"). Когато използвате този уебсайт или поръчвате чрез него, сте обвързани с тези условия, както и с нашите Политика за поверителност и Политика за бисквитките. Сайтът www.capellaplay.bg е собственост на „Капела България“ АД, като чрез Уебсайта се предлагат стоки и услуги на посочените по-долу дружества, доставчици на стоки и услуги.

Моля, прочетете внимателно тези Общи условия преди да използвате Уебсайта или която и да е от неговите функционалности, и при всички случаи преди поръчката на стоки и услуги през него. С осъществяването на достъп до или ползването на Уебсайта и/или поръчка на стоки и услуги през него Вие приемате настоящите Общи условия.

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящите Общи условия, моля да се свържете с нас на адрес: office@capellaplay.bg или на телефона за контакт, посочен в съответната секция на Уебсайта.

 

II. ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите общи условия, под посочените думи и изрази, следва да се разбира:

Собственик на Уебсайта - „Капела България“ АД, с ЕИК 175453859

Със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1612, ж.к. Хиподрума, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, офис 7

Телефон: 0700 35909

Имейл: office@capelaplay.bg

Стоки – предлаганите чрез Уебсайта стока;

Услуги – предлагани чрез Уебсайта услуги свързани с детска игра и детски тържества, а именно: (i) организиране на детски рождени дни чрез извършване на резервации в съответен Детски център; (ii) абонаментни карти за свободна игра в Детските центрове; и (iii) предоставяне на ваучери.

Детски Центрове – Всички детски центрове, оперирани под търговската марка Capella Play, а именно, детски центрове намиращи се в следните Търговски центрове:

Парк Център София, бул. Арсеналски 2, ет. 3

The Mall Sofia, бул. Цариградско шосе 115з, етаж 2

Мега Мол София, Люлин, бул. Царица Йоанна 15, ет.2

Марково Тепе Мол, гр. Пловдив, бул. Руски 54, етаж 2

Мол Бургас Плаза, гр. Бургас, бул. „Транспортна“, етаж 1

Мол Варна, гр. Варна, бул.„Владислав Варненчик“186, ет. 3

Всеки един обект наричан поотделно „Детски Център“.

Доставчик на Стоки – търговско дружество, управляващо съответния детски център, което продава стоки чрез платформата на интернет страница www.capellaplay.bg.

Доставчик на Услуги – търговско дружество, предоставящо някоя от услугите чрез платформата на интернет страница www.capellaplay.bg в съответния детски център.

Ползвател/Потребител – физическо или юридическо лице, което сключва договор за покупко-продажба с Доставчика на Стоки или договор за предоставяне на услуги с Доставчика на Услуги при спазване на настоящите общи условия; 

Capella Play Профил – регистрация в интернет страницата www.capellaplay.bg;

Договора за покупко-продажба – Договор, сключен от разстояние, между Доставчика на Стоки и Потребителя за покупка на определена от последния стока, при обявена в електронния магазин цена, при спазване на настоящите общи условия и приложимото законодателство;

Договора за услуги - Договор, сключен от разстояние, между Доставчика на Услуги и Потребителя за ползване на услуги, при спазване на настоящите общи условия и приложимото законодателство;

Онлайн магазин – онлайн платформа за пазаруване на стоки или заявяване на предоставяне на услуги, чрез използване на интернет страница www.capellaplay.bg


 

III. ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия са приети от Собственика на Уебсайта, Доставчика на Стоки и от Доставчика на Услуги и уреждат:

 1. условията и правилата за ползване на Уебсайта;
 2. условията за ползване предлаганите чрез Уебсайта услуги от съответното дружество, което управлява съответния детски център, и реда и начина за уреждане на отношенията между Потребителя и Доставчика на услуги по повод поръчката и изпълнението на Услугите;
 3. условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между Доставчика на Стоки и Потребителите;
 4. правата и задълженията на Доставчиците и на съответните Потребители по сключените помежду им договори за покупко-продажба или договори за предоставяне на услуги, включително, сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти.


 

IV. ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Уебсайтът може да се използва само и единствено при спазване на следните правила:

 • Вие имате право да разглеждате Уебсайта, както и да отпечатвате извадки от съдържанието му единствено и само за нетърговски, лични цели;
 • Не може да използвате изображения на хора или места, качени на Уебсайта без изричното писмено разрешение на Собственика на Уебсайта;
 • Вие сте длъжни да използвате Уебсайта само за законни цели и по начин, който не нарушава правата на трети страни, или не ограничава или възпрепятства използването на Уебсайта от тях;
 • Вие сте длъжни да използвате този Уебсайт, за да правите само законосъобразни запитвания и поръчки;
 • Вие сте длъжни да не правите никакви фалшиви или измамни поръчки. Ако разумно може да се счита, че е била направена такава поръчка, ние ще имаме право да я отменим и да информираме компетентните органи;
 • Собственикът на Уебсайта има право да преустанови достъпа Ви до Уебсайта, в случай че е получил уведомление за нарушение в сайта или в случаите, когато потребител наруши настоящите Правила, включително чрез действия които се определят като злоумишлени действия.
 • Собственикът на Уебсайта си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън неговия контрол и в потребителския профил. Собственикът на Уебсайта не носи отговорност за съдържанието на тези уебсайтове;

 

V. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

5.1. Когато използвате Уебсайта или желаете да се възползвате от някои от неговите функционалности или предлаганите чрез него стоки и услуги, може да бъдат събирани и обработвани ваши лични данни, както и данни за вашето дете. Ако не ни предоставите цялата информация, която ни е необходима, ние няма да може да ви предоставим поисканата стока или услуга. Когато заявите поръчка чрез този уебсайт, вие заявявате, че сте над 18-годишна възраст и имате законно право да сключвате обвързващи договори.

5.2. Моля, преди да предоставите каквато и да е лична информация чрез платформата на Уебсайта да се запознаете добре с подробната информация относно правилата за събиране и обработване на лични данни, публикуваната на Уебсайта - Политика за поверителност и защита на лични данни на Capella Play. Ако не искате да бъде събирана информация за Вас, моля не я предоставяйте.

 

 

VI. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

6.1. Всички цени посочени в Уебсайта са в български левове, с включен ДДС.

6.2. Потребителят може да заплати съответната цена на стока или услуга по един от следните начини:

(а) чрез кредитна или дебитна карта;

(б) наложен платеж;

(в) на място в обекта;

(г) чрез системите за разплащане „Изипей“ и „Ипей“;

(д) банков превод

6.3. Условия за плащане с карта

6.3.1. Ние приемаме плащане със следните видове карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron. Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация „Verified by Visa“ или „MasterCard SecureCode“.

6.3.2. Ако изберете да платите чрез онлайн транзакция с дебитна/кредитна карта, плащането се улеснява чрез независим доставчик на платежни услуги. Когато Вие предпочетете онлайн плащане, Уебсайтът ще ви пренасочи към платежния сайт, където се събират данните, необходими за обработка на транзакцията. Нито една част от данните, обработени по време на онлайн транзакцията, не се изпраща до нас. Ние получаваме само информация за успешното извършване на онлайн плащането.

6.4. При необходимост от връщане на платени с карта суми, това ще бъде направено от доставчика на съответната стока и услуга чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

 

 

VII. ЗАЯВЯВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

7.1. Характеристики на резервацията

7.1.1. Резервацията представлява сключване на договор от разстояние за предоставяне на услуги за организиране на парти за рожден ден в избран от Потребителя Детски център. Договорът по тази точка се сключва чрез Онлайн магазина между Потребителя и съответния оператор на избрания Детски център, както са индивидуализирани в чл. 9.2. по-долу.

7.1.2. Подробна информация какво включва избрания от Вас резервационен пакет се съдържа на Уебсайта в съответната секция за Пакетни оферти.

7.1.3. В случай че от датата на сключване на договора от разстояние за предоставяне на услуги чрез натискане на бутона „Поръчай“ до датата на резервирания Рожден ден остават по-малко от 14 дни, Потребителят с натискане на бутона „Поръчай“ изрично заявява своето желание и искане предоставянето на услугите да започне преди изтичане на срока за отказ от договора от разстояние.

7.2.Извършване на резервация

7.2.1. Вие може да направите резервация за Рождения ден на Вашето дете или за друг празник в който и да е Детски център. Освен на място в желания Детски център Вие може да направите това и чрез формата за резервации на Уебсайта или чрез Центъра за обслужване на клиенти при посочените по-долу условия.

7.2.2. За да направите резервация през Уебсайта Вие трябва да имате Capella Play Профил, откъдето лесно и бързо може да управлявате Вашата резервация.

7.2.3. Извършвате резервация чрез Уебсайта, като следвате следните стъпки:

- Изберете Детски център от Уебсайта;

- Изберете дата и час;

- Изберете пакет;

- Въведете потребителските си данни;

- Изберете храна и напитки;

- Изберете торта;

- Изберете тематично парти;

- Избери артикули;

- Изберете плата за родителите;

- Преглед на поръчката

7.2.4. За Ваше улеснение на сайта има клипче как да направите резервация с нагледно показване на всяка една стъпка.

7.2.5. В случай че нямате Capella Play Профил може да направите Вашата Резервация като се обадите на телефона за контакт, посочен на Уебсайта. Там ще Ви бъде поискана същата информация както е описана по-горе – включително данните за връзка с вас и данни за рожденика.

7.2.6. Направената по телефон резервация се потвърждава с изпращане на имейл до Потребителя, включващ всички подробности за направената резервация. Резервацията се счита извършена и договорът от разстояние сключен в момента на получаване от Доставчика на потвърждаващия и-мейл от страна на Потребителя.

7.3. Заплащане на Услугите по направена резервация

Цената на услугите за резервираното парти се заплаща от Потребителя на съответния детски център, както следва:

Капаро се заплаща минимум 5 дни преди датата на резервирания рожден ден по един от следните начини:

 1. В брой на място в Детския център;
 2. Чрез кредитна или дебитна карта;
 3. Чрез системите за разплащане Изипей и Ипей;
 4. Чрез банков превод.

Окончателно плащане – се заплаща след окончателно предоставяне на услугата в брой или чрез дебитна/кредитна карта в съответния детски център.

7.4. Условия за промени в резервацията:

7.4.1. При отмяна на резервацията 5 (пет) или по-малко дни преди събитието, без то да бъде резервирано за нова дата, заплатеното капаро не се възстановява.

7.4.2. В случай че след резервация и след заплащане на капарото е направено искане  да бъде направена резервация за нова дата, заплатеното капаро се приспада от сметката на събитието/рождения ден.

7.4.3. При промяна на датата на резервацията 48 (четиридесет и осем)  или по-малко часа преди събитието, Потребителят дължи заплащане на цената на заявената торта в момента на промяна на резервацията, а платеното капаро се приспада от сметката на събитието/рождения ден.

7.4.4. Броят на децата може да бъде променян до 48 (четиридесет и осем) часа преди събитието, за да гарантираме нужния брой детски менюта, парчета торта и аниматор.

7.4.5. Промяната в резервацията се прави само лично на място в Детския център, където ще е събитието/партито.


 

VIII. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИ

8.1. Във връзка с правата на Потребителите, физически лица, Доставчиците на Стоки и Услуги трябва да гарантират изпълнението на посочените по-долу изисквания:

8.1.1. Основните характеристики на Стоките и съдържанието на Услугите, предлагани от Доставчиците на Стоки и Услуги са определени в профила на всяка Стока или Услуга на Уебсайта.

8.1.2. Цената на Стоките и Услугите се определя от Доставчика в профила на всяка Стока или Услуга. При избиране на Стоките или Услугите за сключване на договорите от разстояние, преди финално потвърждение, цената на всяка поръчка се определя с включени всички данъци и транспортни разходи.

8.1.3.  Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя в Уебсайта.

8.1.4. Общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки и услуги, и условията на доставка се посочват от Доставчика преди финално потвърждаване на поръчката от Потребителя. Потребителят се съгласява, че крайната стойност на поръчката може да варира в зависимост от избрания начин за плащане, за което Доставчикът уведомява ползвателя преди финалното потвърждаване на поръчката.

8.1.5. Потребителят има право на рекламация при несъответствие на потребителската стока с Договора за покупко-продажба, като поиска от Доставчика на Стоки да приведе стоката в съответствие с Договора за покупко-продажба. Потребителят може да направи това, като ни пише на адрес: София, бул. „Джеймс Баучер“ 76А, партер, или като ни изпрати имейл на office@capellaplay.bg. Рекламация се извършва само срещу представена касова бележка или фактура, издадена от Доставчика на Стоки в съответния детски център.

8.2. Право на отказ от договор

8.2.1. Ако сключвате договора като потребител – физическо лице, имате право да се откажете от Договора от разстояние (с изключение на продукти, изрично изключени от това право по закон), в рамките на 14 дни, без да посочвате причина, без да дължите никакви обезщетение или неустойка и без да плащате никакви разходи, с изключение на разходите, изрично посочени в настоящите правила и условия.

8.2.2. Периодът за отказ ще изтече след 14 дни от:

- деня, в който придобиете, или трето лице, различно от превозвача и посочено от вас, придобие физическо владение на стоките или в случай на множество стоки в една поръчка, доставени поотделно, след 14 дни от деня, в който придобиете или трето лице, различно от превозвача, посочено от вас придобие владение на останалата последна стока, поръчана в една поръчка;

- деня на сключване на договора, при договор за доставка на услуги.

8.2.3. За да упражните правото си на отказ, можете да уведомите съответния търговец – доставчик на стоката или услугата на координатите посочени в чл. 9.2., за решението си да се откажете от Договора от разстояние чрез недвусмислено изявление. Можете да използвате формуляр за отказ, както е посочено в Приложението тук по-долу, но не е задължително.

8.2.4. За да спазите срока за отказ, е достатъчно да изпратите вашето съобщение относно упражняването на правото на отказ, преди да е изтекъл срокът за отказ.

8.3. Последствия от отказа

8.3.1. Ако решите да се откажете от сключения Договор за покупко-продажба, ние ще ви възстановим всички получени от Вас плащания, включително разходите за доставка без ненужна забава и във всеки случай, в рамките на 14 дни от датата, на която договорът е бил прекратен. Ние ще извършим такова възстановяване, като използваме същите средства за плащане, които сте използвали при първоначалната транзакция.

8.3.2. Независимо от горното, ние можем да откажем възстановяване, докато не получим обратно стоките или не ни предоставите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, което от двете настъпи по-рано. Вие ще изпратите обратно или ще доставите Стоките или ще ни ги предадете, в който и да е от Детските центрове без неоснователно забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни от деня, в който ни изпратите вашия отказ от този договор.

8.3.3. Освен ако не предадете стоките в някой от Детските Центрове, вие ще поемете преките разходи по връщането на стоките. Вие носите отговорност само за понижената стойност на стоките единствено вследствие на използването, освен каквото е необходимо, за да се установи естеството, характеристиките и функционирането на стоките.

8.3.4. Ако решите да се откажете от сключения Договор за услуги, Вие дължите заплащане на разходите на Доставчика по организиране на услугите за Рожден ден, а при абонаментни карти Потребителят дължи заплащане на пропорционална сума на това, което действително му е било предоставено до момента, в който Потребителят е уведомил Доставчика за упражняване на правото на отказ.


 

IX. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВЦИТЕ

9.1. Данни за Доставчика на Услуги

9.1. Доставчик на услугата абонаментна карта

Доставчик на услугата абонаментна карта е съответният детски център, в който абонаментната услуга е била заплатена и където е сключен договор за абонаментната услуга.

9.2. Доставчици на услугата Резервация за Рожден ден.

В зависимост от това за кой Детски център сте направили вашата резервация, вашият доставчик на услугата Организиране на детски Рожден ден ще бъде предоставено от едно от дружествата както следва:

А) За Детски Център в Парк Център София

Наименование на търговеца: „Капела Плей“ ЕООД

ЕИК: 201375521

Регистрация по ДДС: BG201375521

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Хиподрума, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, офис 7

Адрес на упражняване на дейността: гр. София, бул. „Арсеналски“ № 2, ет. 3

Телефон: ………………………….

Website: www.capellaplay.bg

e-mail:………………………………

Б) За Детски Център в The Mall Sofia

Наименование на търговеца: „Капела Фън“ ЕООД

ЕИК: 203143030

Регистрация по ДДС: BG203143030

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Хиподрума, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, офис 7

Адрес на упражняване на дейността: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 115з, ет. 2

Телефон:……………………………

Website: www.capellaplay.bg

e-mail:…………………………

В) За Детски Център в Мега Мол София

Наименование на търговеца: „Плей Уърлд“ ЕООД

ЕИК: 203084735

Регистрация по ДДС: BG203084735

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Хиподрума, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, офис 7

Адрес на упражняване на дейността: гр. София, ж.к. Люлин 7, бул. „Царица Йоанна“ № 15, ет. 2

Телефон:………………

Website: www.capellaplay.bg

e-mail:………………………..

Д) За Детски Център в Марково Тепе Мол

Наименование на търговеца: „Плей Клъб“ ЕООД

ЕИК: 203672731

Регистрация по ДДС: BG203672731

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Хиподрума, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, офис 7

Адрес на упражняване на дейността: гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 54, ет. 2

Телефон:…………………….

Website: www.capellaplay.bg

e-mail:……………………..

Е) За Детски Център в Търговски център Бургас Плаза

Наименование на търговеца: „Сейф Плей“ ЕООД

ЕИК: 203672820

Регистрация по ДДС: BG203672820

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Хиподрума, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, офис 7

Адрес на упражняване на дейността: гр. Бургас, бул. „Транспортна“ № 31, ет. 1

Телефон:………………………….

Website: www.capellaplay.bg

e-mail:……………………..

Ж) За Детски Център в Мол Варна

Наименование на търговеца: „Капела Кидс Ентъртейнмънт“ ЕООД

ЕИК: 202567065

Регистрация по ДДС: BG202567065

Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Свети Наум“ № 25, партер

Адрес на упражняване на дейността: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 186, ет. 3

Телефон:……………………..

Website: www.capellaplay.bg

e-mail:……………………..

X. НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

10.1 Комисия за защита на личните данни:

Адрес: гр. София, п.к. 1592, ул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,

тел.: (02) 915 35 19

факс: (02) 915 35 25

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg;

10.2. Комисия за защита на потребителите:

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: (02) 933 0565

факс: (02) 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

10.3.      Национална агенция за приходите

ТД на НАП София,

Адрес: 1000 гр. София, ул. Аксаков № 21,

тел.: 02/ 9859 3821

Офис Витоша:

Адрес: бул Цар Борис III № 215

Тел.: 02/ 9179124

Уеб сайт: https://nra.bg 

10.4. Българска агенция по безопасност на храните

Адрес: гр. София, бул. „Пенчо Славейков” 15А

Електронна поща: bfsa@bfsa.bg

Уеб сайт: https://bfsa.egov.bg


 

XI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Бисквитки

За да направи уебсайта възможно най-лесен за използване и за да подобри качеството на предлаганите услуги, ние използваме „бисквитки“.

Бисквитките са пакети информация, изпращани от уеб сървъра към интернет браузъра на Ползвателя, а след това биват връщани от браузъра всеки път когато браузърът получи достъп до този сървър. Тези пакети информация се пишат и съхраняват на компютъра на Ползвателя от интернет браузъра.

Подробна информация за това какво представляват бисквитките, как и кои бисквитки ние използваме и как може да контролирате или изтривате бисквитките може да намерите в нашата Политика за бисквитки, публикувана на Сайта ни.

Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

11.2. Авторско Право

Настоящата интернет страница (интернет сайт) е собственост на „Капела България“ АД. Поместените в този сайт информационни материали, фотографски и други изображения и графичното му оформление са предмет на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. Никаква част от този сайт и съдържащите се в него публикации не може да бъде копирана, възпроизвеждана, разпространявана или използвана по какъвто и да е друг начин без изричното писмено съгласие на „Капела България“ АД. Достъпът до сайта не представлява по никакъв начин разрешение за използване по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права на информационните материали, фотографските и другите изображения, публикувани на страницата.

11.3. Ограничения на отговорността

„Капела България“ АД цели без прекъсване да осигури пълнотата и актуалността на поместената на този интернет сайт информация. Въпреки това, следва да имате предвид, че е възможно предоставената на сайта информация да не бъде достатъчно изчерпателна и точна. Поради това тя трябва да бъде разглеждана единствено като ориентировъчна и не следва да бъде използвана като съвет или препоръка за закупуване на стоки и/или услуги. „Капела България“ АД не носи отговорност за настъпили вреди или пропуснати ползи от неточна или неактуална информация, поместена в сайта.

В случай, че се нуждаете от съвет или препоръка относно покупката на дадена стока или услуга, Ви каним да потърсите мнението на нашите служители, като използвате формата за запитвания на сайта или се свържете с нашите специалисти на Центъра за обаждания.

„Капела България“ АД не отговаря за технически грешки или за други затруднения при използването на този сайт и не гарантира непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки достъп до него.

11.4. Свързани интернет сайтове

Този сайт може да съдържа препращания към други интернет сайтове. „Капела България“ АД не контролира по никакъв начин и не носи отговорност за съдържанието и верността на поместената в тези други сайтове информация. За незаконно, неточно или непълно съдържание, както и за вреди, причинени от употребата или неупотребата на тези сайтове, отговорност носи единствено собственикът на съответния сайт. Съветваме Ви да се интересувате от условията за ползване и за защита на личните данни, които предлагат чуждите интернет сайтове.

11.5. Промяна в настоящите правила и в уебсайта

„Капела България“ АД си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или съдържанието на Уебсайта, или която и да е от услугите или продуктите, предлагани чрез него, както и да прекратява достъпа до него по всяко време.

„Капела България“ АД може по всяко време да променя настоящите Общи условия като изпрати до всички регистрирани потребители 31-дневно предизвестие, с изтичането на което измененията влизат сила за страните по договора. В случай че Потребителят не възрази в предоставения му срок срещу промените, същите стават обвързващи за страните. В случай че Потребителят не е съгласен с предложените промени в Общите условия, може да възрази срещу тях, с което настоящият договор ще се счита за прекратен.

Ваше е задължението да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните Правила за ползване, тъй като те са обвързващи за Вас.

11.6. Приложимо право

За всички неуредени в тези Правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Всички спорове, отнасящи се до тези Правила, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.


 

 

 

 

Приложение: Формуляр за отказ

.........

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 До ...........................

/името на търговеца/

................................................................................

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката/Услугата е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 ...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/