Политика за поверителност и защита на личните данни на Capella Play

Ние от Capella Play зачитаме неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантираме в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани във връзка с предоставяните от нас услуги. 
Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни. Тя не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”), Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Регламентът“) или друго относимо българско и европейско законодателство.
Моля, прочетете внимателно тази Политика за поверителност преди да използвате сайта www.capellaplay.bg (Сайта) или която и да е от неговите функционалности или се възползвате от предоставяните от нас услуги и/или стоки. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. 
Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на адрес: office@capellaplay.bg.
Тази Политика за поверителност има за цел да разясни какви данни събираме за Вас или за придружаваното от Вас дете/деца и как ги обработваме, когато: (i) използвате Сайта или поръчвате други услуги през него, (ii) използвате различни функции на портала за клиенти (управление на Вашия Capella Play профил), (iii) осъществявате обаждане към нашия Център за обаждания; (iv) използвате формите ни за контакт на сайта, включително формата за кандидатстване; (v) осъществяване на маркетингови дейности; (vi) предлагане на услугата абонамент за игра и (vii) извършване на резервации. 

 

Capella Play е търговска марка, под която се оперират няколко комплекса за забавление на деца и възрастни, всеки един от тях включващ Детски център “Capella Play”и “Заведение за хранене “Capella Food to share“ (всеки комплекс ще се нарича за удобство по-долу „Детски център“ или всички заедно „Детски центрове“). Всеки един от комплексите от бранда Capella Play се оперира и управлява от различно дружество, както е посочено по-долу. За да осигурим качество и предвидимост на услугите във всички обекти от бранда Capella Play, както и за да Ви облекчим и да намалим бюрокрацията при ползването на нашите услуги, независимо кой Детски център посещавате, ние сме създали съответната организация на процесите, включително резервационна система, единен Център за обаждания, единна платформа за управление на Вашия Capella Play профил в сайта www.capellaplay.bg.

Доколкото дружествата опериращи различните Детски центрове обсъждат и поставят заедно някои от цели за унифициране на услугите и предоставяне на съвместните услуги, описани в тази Политика за поверителност, и само що се отнася до обработване на лични данни за постигане на целите посочени в Политиката, следните дружества се определят като съвместни администратори на лични данни:

Детски Център в Парк Център София 
Бул. Арсеналски 2, ет. 3
Дружество: „Капела Плей“ ЕООД, с ЕИК: 201375521
Адрес на управление: София, бул. Джеймс Баучер 76 А,партер
Детски Център в The Mall Sofia
бул. Цариградско шосе 115з, етаж 2
Дружество: „Капела Фън“ ЕООД, с ЕИК: 203143030
Адрес на управление: гр.София, бул. Джеймс Баучер 76 А,партер
Детски Център в Мега Мол София 
Люлин, бул. Царица Йоанна 15, ет.2
Дружество: „Плей Уърлд“ ЕООД, с ЕИК: 203084735
Адрес на управление: гр.София, бул. „Джеймс Баучер“ 76 А,партер
Детски Център в Марково Тепе Мол 
гр. Пловдив, бул. Руски 54, етаж 2
Дружество: „Плей Клъб“ ЕООД,  с ЕИК: 203672731
Адрес на управление: гр. София, ул. “Персенк“ №52, бл. 14, вх. Б, ет. 4, ап. 23
Детски Център в Търговски център Бургас Плаза
гр. Бургас, бул. „Транспортна“, етаж 1
Дружество: „Сейф Плей“ ЕООД,  с ЕИК: 203672820
Адрес на управление: гр.София, бул. „Джеймс Баучер“ 76 А, партер
Детски Център в Мол Варна
гр. Варна, бул.„Владислав Варненчик“186, ет. 3
Дружество: „Капела Кидс Ентъртейнмънт“ ЕООД, с ЕИК: 202567065
Адрес на управление: гр.София, бул. „Джеймс Баучер“ 76 А, партер

За Ваше удобство и улеснение, администраторите на лични данни, изброени по-горе определят заедно единна точка за контакт във връзка с всички въпроси свързани с обработването на Вашите лични данни за целите, описани в настоящата Политика, а именно:

E-mail: office@capellaplay.bg

Адрес: София, бул. Дж. Баучер 76А, партер

В случай, че не желаете Вашите лични данни да се обработват съвместно от администраторите, посочени по-горе, Вие може да посетите с Вашето дете който и да е от Детските центрове и да уредите отношенията си директно и само с дружеството, опериращо съответния Детски център, в който случай само това дружество ще бъде администратора на личните Ви данни по смисъла на Регламента.

За всички други дейности по обработване на данни, които се извършват от посочените по-горе дружества, но не попадат под някой от случаите описани по-долу, всяко едно от дружествата е самостоятелен администратор на лични данни.

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство ("ЕИП"), като понастоящем те се съхраняват само на територията на Република България, както следва:

 • В локален сървър на всяко едно от дружествата- администратори; и/или
 • В сървър на доставчика на облачни услуги – Суперхостинг.бг/
 • E-mail –ите са на сървър и се обслужват от ICN

Всяка промяна в информацията по-горе ще бъде отразявана чрез промяна на настоящата Пoлитика за поверителност.

Вашите лични данни, които се препращат към трети страни, се използват единствено, за да може да направим възможно предоставянето на описаните в тази Политика услуги.

 • Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед предоставяне на услугите ни и/или изпълнение на договорните ни задължения към Вас;
 • Дружеството „Капела“ ЕООД, с ЕИК 204964418, което обработва личните Ви данни по наше възлагане, с цел предоставяне на дружествата-администратори на маркетингови услуги; услуги по оперативен мениджмънт и опериране на Центъра за обаждания.
 • Лица, които по възлагане на Capella Play поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни, както и такива предоставящи услуги по съхранение на данни на външен сървър (т.н. облачни услуги);
 • Наши партньори/доставчици на услуги, като: доставчици на IT услуги, доставчици на счетоводни услуги, адвокати/адвокатски дружества и др., които ни помагат да Ви предоставим услугите;
 • Органи, институции и лица, на които сме задължени да предоставяме личните Ви данни по силата на действащото законодателство;
 • Банки и финансови институции, обслужващи плащанията, извършени от Вас;
 • Лице/Лица, които сте записали като придружаващи на Вашето дете.

Моля, имайте предвид, че много от тези компании имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни.

За да направим настоящата Политика за поверителност по-разбираема, по-долу ще намерите  информация за целта и правното основание на обработването на личните Ви данни, техния обхват и срок за обработване за различните случаи и процеси на обработване. Ако Ви интерeсува само определен процес или цел на обработване може да кликнете върху съответния раздел, за да преминете  лесно към тази секция.

*Информацията, съдържаща се в другите части на Политиката за поверителност е приложима за всички случаи на обработване (освен ако изрично не е предвидено друго в съответната секция).

 

1. Capella Play Профил (Регистрация на сайта CapellaPlay.bg)  

Създаването на личен Capella Play Профил не е задължително условие, за да може да ползвате услугите на който и да е от Детските центрове, тъй като Вие може да отидете във всеки Детски Център без да имате Capella Play Профил и да бъдете клиенти само на този Детски център. Създаването на Capella Play Профил е изцяло по Ваше желание и с Ваше съгласие, в случай, че желаете да се възползвате от предимствата, които този профил създава, като например: 

 • посещавате всеки един от Детските центрове без необходимост да попълвате допълнителни документи и бланки на Рецепция;
 • можете бързо и лесно да правите резервации директно през Вашия профил;
 • ще може лесно да навигирате и променяте предпочитанията си;
 • няма да се налага да помните какво парти сте организирали миналата година;
 • можете да редактирате резервацията си до 4 дни преди събитието, без да се налага да посещавате Детски център;
 • можете да откажете резервация без да се налага да ходите до Детски център.

За какви цели използваме Вашите лични данни?

 • създаване, управление и администриране на личен Capella Play Профил;
 • техническо съдействие за създаване на профила и възстановяване на забравена парола за достъп до него;
 • създаване и администриране на резервациите Ви, включително изпращане на покани;
 • споделяне на важна информация във връзка с промени в нашите правила и политики и друга административна информация;
 • администриране на други ваши предпочитания налични в личния Ви профил.

Какви лични данни обработваме?

 • Идентификационни данни – име и фамилия;
 • Идентификационни данни на дете/деца, които придружавате –имена на детето или децата; възраст на детето/децата;
 • Данни за контакт – и-мейл, телефонен номер;
 • Номер на профил;
 • Информация и история на плащанията; 
 • Информация и история на поръчките/доставките;
 • Информация за история на резервациите;
 • Парола (криптирана);
 • Данни за друг придружител на детето;

Правно основание за обработване на Вашите лични данни

Обработването на Вашите лични данни е въз основа на съгласието, което давате при създаване на Вашия Capella Play профил.

Право да оттеглите съгласието

Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време. За целта трябва да ни изпратите заявка за закриване на профил на следния и-мейл адрес: office@capellaplay.bg  Ако го направите, профилът Ви ще престане да съществува и Capella Play няма да може да Ви предоставя услугите свързани с необходимост от наличие на профил. 

Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ще съхраняваме Вашите данни докато имате активен профил в Capella Play. 

Имате право да закриете профила си по всяко време. Ако решите да го направите, профилът Ви ще престане да съществува и ще се счита за неактивен, като Вашите данни ще бъдат изтрити. В тези случаи, ние можем да пазим Вашите лични данни само ако това се изисква по закон и за срока посочен в същия, или ако има неуреден правен спор помежду ни до окончателното му решаване, както и ако ги обработваме на някакво друго правно основание и за друга законосъобразна цел.

 

2. Маркетингови дейности

За какви цели използваме Вашите лични данни?

Capella Play може да изпраща рекламни/промоционални материали, както и да се свързва директно с Вас, на предоставените от вас координати (телефони и и-мейл) със специални предложения и оферти за вас, само с предварително Ваше съгласие. В тези рекламни материали ние Ви информираме за нашите продукти, текущи услуги, промоции и специални оферти като се стараем да Ви изпращаме само материалите, които считаме, че представляват интерес за Вас. Ние може да се свържем с Вас, за да Ви предложим персонализирано предложение или оферта. Всичко изброено по-горе наричаме за целите на тази Политика „Директен маркетинг“.

Какви лични данни обработваме?

 • информация за контакт, например имейл адрес и телефонен номер;
 • информация от Профила Ви: имена на Вас и децата; възраст на детето/децата; история на резервациите/пазаруването. Тази информация ще обработваме, за ди предложим оферта отговаряща в максимална степен на вашите потребности.

Правно основание за обработване:

Обработването на Вашите лични данни се извършва въз основа на Вашето съгласие

Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време и да възразите срещу обработването на личните Ви данни за директен маркетинг.

Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:

 • като следвате указанията във всяко и-мейл съобщение, изпратено с маркетингова цел;
 • като отправите искане на посочените по-долу координати

Колко време съхраняваме Вашите данни?

До изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.

 

3. Абонамент за игра

За какви цели използваме Вашите лични данни?

Предлагаме предплатени абонаменти за неограничена продължителност на игра, които важат за всички Детски центрове Capella Play в рамките на валидността им. Притежател на такъв абонамент може да отиде в който и да е Детски център и да играе без ограничение във времето или честотата на посещенията, както и без необходимостта да се регистрира и да предоставя данните си във всеки център при всяко посещение. 

Може да закупите Вашият абонамент или онлайн или на място във всеки Детски център. При закупуване на абонаментната карта он-лайн е необходимо да имате Capella Play Профил.

В случай на закупуване на абонаментна карта на място в Детски център не е необходимо да имате Capella Play Профил. 

Какви лични данни обработваме?

 • Идентификационни данни – име и фамилия, ЕГН (само и единствено ако поискате издаването на фактура на Ваше име);
 • Идентификационни данни на дете/деца, които придружавате – първо име на детето или децата; възраст на детето/децата;
 • Данни за контакт – телефонен номер;

Ако имате Capella Play Профил и поръчката на картата се прави онлайн, освен посочените по-горе данни обработваме и: 

 • адрес за доставка;
 • информация от профила Ви (доколкото това е необходимо);

Правно основание за обработване на Вашите лични данни

 • за сключване или изпълнение на договори (Вашата поръчка на абонамента карта) с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас; предоставяне на услугите по абонаментната карта; 
 • за изпълнение на нашите законови задължения във връзка с предоставяне на услугите по договора, вкл. издаване на фактури (ако сте поискали такава), както и за целите на финансово-счетоводната отчетност;

Колко време съхраняваме Вашите данни?

Съхраняваме личните Ви данни за срок до 6 месеца след изтичане на срока на валидност на абонаментната Ви карта. 

Ако имате Capella Play профил ще съхраняваме информацията за ползваната услуга (абонаментна карта) докато профилът Ви е активен. 

В случай, че закон или друг нормативен акт изисква обработването на личните Ви данни (или някои от тях) за по-дълъг срок, ние  ще ги обработваме в предвидения в закона срок.

 

4. Контактни форми

За какви цели използваме Вашите лични данни?

Имате много и различни начини да се свържете с нас, когато имате въпроси, оплаквания, искате да оставите обратна връчка или да направите резервация, като:

 • Формата за „Запитвания“ публикувана на нашия Сайт;
 • Формата за „Обратна връзка“ на нашия Сайт;
 • Разговор в реално време с наши оператори (Live Chat)
 • изпращане на и-мейл на и-мейла за контакти 

Ние се стремим да отговорим на Вашите въпроси, оплаквания и желания възможно най-бързо, но за да направим това понякога ни е необходима посочената по-долу информация от Вас.

Какви лични данни обработваме?

 • Име – Име и фамилия;
 • Телефон и и-мейл;
 • Ако правите резервация през някой от формите за контакт, то тогава ще са необходими данните посочени в раздел „Резервации“ по-долу, като се прилагат правилата по-долу;
 • Данни за посещения в детски център (при оплаквания); 

Правно основание за обработване на Вашите лични данни

Ние сме въвели различните форми за контакт, за да предоставяме максимално добра услуга и да подобрим осведомеността Ви преди да сключите договор с нас или във връзка със сключен вече договор и неговото изпълнение, или просто да отговорим на Вашите въпроси свързани с нашата дейност или предоставяни услуги, което представлява наш легитимен интерес.

Колко време съхраняваме Вашите данни?

В случай, че осъществения с нас контакт не премине към други отношения, например резервация, спор или администриране на ваша жалба или оплакване, личните ви данни ще бъдат съхраняване за не повече от 3 месеца след приключване на разговора с нас. 

 

5. Център за обаждания (Call Center)

Центърът за обаждания на Capella Play и обработката на съобщенията се извършват от доставчик на услуги – „Капела“ ЕООД. Доставчикът на услуги действа като обработващ на данни, когато изпълнява задачите си за обслужване на клиенти през Центъра за обаждания и до степента, необходима за тези задачи, получава достъп до данните Ви, съхранявани по Вашия профил (ако имате такъв). Операторите от Центъра за обаждания на Capella Play могат да пренасочат обаждането Ви към даден Детски център посочен от Вас, в случай, че на запитването Ви не може да бъде отговорено централно. В допълнение на това, обажданията Ви към Центъра за обаждания направени след 19.00ч., през събота и неделя и в други почивни и неработни дни се пренасочват към рецепционистите на съответния Детски център, които ще се погрижат за Вас.

Разговорите, проведени чрез обаждане на нашия телефон за контакти се записват. Гласовите данни се считат за лични данни. При осъществяване на обаждане към Центъра за обаждания ще чуете автоматично съобщение, че разговорът се записва. Ако не желаете разговорът да бъде записан моля прекъснете разговора. В тези случаи ние може да Ви предоставим нашите услуги и търсената от Вас информация по един от следните начини: (i) лично в някой от Детските центрове; (ii) като използвате някои от формите за контакт в Сайта; или (iii) като управлявате резервация си през свой Capella Play профил.

За какви цели използваме Вашите лични данни?

За работата на нашия Център за обаждания, който е създаден, за да улеснява достъпа до информация относно нашите услуги, както и за организиране и управление на Вашите резервации.

Записваме разговорите с цел: 

 • да проверим и докажем точността на данните, записани в системата за управление на резервациите въз основа на разговора;
 • анализ за осигуряване на качеството, за да се подобри качеството на обслужване на клиентите и да се спомогне за по-ефективно разглеждане на отделните жалби / въпроси.

Какви лични данни обработваме?

Центърът за обаждания записва както Вашия телефонен номер, така и самия разговор, гласови данни, включително личната информация, предоставена от Вас по време на разговора.

Другите данни, свързани с Вашето обслужване, в зависимост от естеството на случая: управление на резервации; доставка на поръчани стоки или карти и др., които са изчерпателно изброени в някой от другите случаи, описани в тази Политика. 

Правно основание за обработване на Вашите лични данни

 • Ние записваме разговора с цел охрана на нашите и вашите легитимни интереси – подобряване на обсулжването ни към вас, проверка на данните, които сте ни предоставили, за да изключим грешки по направената от вас резервация или друга поръчана услуга;  
 • основанието за събиране на данните, които ни предоставяте по време на телефонния разговор са в зависимост на конкретната услуга, която сте поискали и са посочени на съответното място в тази Политика. 

Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ние ще съхраняваме данни от записи на гласови данни за срок до 2 месеца от създаване на записа;

Данните събрани по време на разговора се съхраняват в замисимост от основанието за обработването им.

 

6. Резервации

За Ваше улеснение сме изградили резервационна система, която да Ви гарантира качествено предоставяне на услугите. Вие може да резервирате провеждането на събитие по един от следните начини, или комбинация от тях: 

А. Чрез нашия Център за обаждания
Б. Чрез Вашия Capella Play Профил
В. На място в желания Детски център  

Целта на това обработване е управление и консумиране на резервациите и заплащане на капаро по тях.

Какви лични данни обработваме?

 • Идентификационни данни – име и фамилия;
 • Идентификационни данни на дете/деца, които придружавате – първо име на детето или децата; възраст на детето;
 • Данни за контакт – и-мейл, телефонен номер;
 • Подробности около резервацията

Ако имате Capella Play профил, ще обработваме и някои от Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, като например:

 • Номер на профил;
 • Информация  и история на поръчките/пазаруването;
 • Информация относно предходни резервации;

Правно основание за обработване на Вашите лични данни

 • Преддоговорни отношения и заплащане на капаро за ползването на бъдещата услуга в Детския център; 
 • за изпълнение на нашите законови задължения във връзка с предоставяне на услугите по договора, вкл. издаване на фактури, както и за целите на финансово-счетоводната отчетност;

Колко време съхраняваме Вашите данни?

Съхраняваме личните Ви данни за срок до 3 месеца след датата на резервацията. 

Ако имате Capella Play профил ще съхраняваме информацията за Вашата резервация докато профилът Ви е активен. 

 

7. Кандидатстване за работа

Ако искате да станете част от екипа на Capella вие имате възможност да кандидатствате директно за всички Детски центрове от марката Capella Play, като попълните формуляра за кандидатстване на Сайта. 

Какви лични данни обработваме?

 • Идентификационни данни – име и фамилия;
 • Данни за контакт – и-мейл, телефонен номер;
 • Предпочитана позиция 

Формулярът за кандидатстване има възможност за изпращане на Автобиография. Вие преценявате какви данни да се съдържат в тази автобиография. Ние не изискваме предоставяне на снимка на кандидата. В случай, че ни изпратите такава Вие правите това по собствено желание и инициатива, и ни давате изричното си съгласие да я обработваме за целите на подбора. 

Цел и правно основание за обработване на Вашите лични данни:

Ние не публикуваме свободни позиции на Сайта, а по-скоро приканваме мотивираните и амбицирани лица, желаещи да са част от екипа ни да ни известят за тяхното желание. Целта на това е ако и когато имаме позиция подходяща за Вас да се свържем с изявилите желание лица на посочените от тях координати. 

Поради факта, че изпращането на Вашите данни не е свързано с активно търсене на служители от нас, обработването на личните Ви данни с цел последващи подбори се осъществява на база доброволно дадено съгласие от Ваша страна. 

Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ще съхраняваме Вашите данни до оттегляне на даденото ни съгласие, но във всички случаи не по-дълго от 24 месеца от подаване на кандидатурата.

1.Общи права

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие имате следните права:

 • да поискате от нас копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време до личните си данни, както и предоставяне на информация защо ги обработваме;
 • да поискате да коригираме без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • при наличие на определени предпоставки, да поискате от нас личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);
 • да поискате да изтрием личните Ви данни без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;
 • да поискате от нас  да ограничим обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до нас, когато обработването се основава на дадено съгласие;
 • да възразите срещу обработването на личните Ви данни, в случаите, когато обработването е основано на наш легитимен интерес, като когато възражението Ви е основателно, ние ще преустановим обработването на личните Ви данни;

2. Имате право на жалба до надзорния орган

Във връзка с обработването на Вашите лични данни от нас, имате право да подадете жалба  до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

3. Автоматизирано вземане на решения

Ние не изполваме личните Ви данни за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, което да поражда правни последици за Вас или Ви засяга в значителна степен. 

4. Как да упражните Вашите права?

В случай, че имате каквито и да е въпроси или желаете да упражните Вашите права по отношение на обработване на личните Ви данни за някоя от целите или случаите на обработване изброени в настоящата Политика за поверителност, може да се свържете с нас на следните координати: 

E-mail: office@capellaplay.com 

Адрес: София, бул. Дж. Баучер 76А, партер

Моля при отправяне на искането до нас да опишете точно Вашето искане, както и до кой случай на обработване на лични данни, описани в настоящата Политика за поверителност се отнася. За Ваше улеснение сме подготвили форма-образец на искане, което да попълните. Копие на постъпилото при нас искане и потвърждение за получаването му ще получите на посочения от Вас и-мейл за контакт.

Ние отговаряме на всички въпроси, сигнали и жалби на субекти на данни съгласно правилата на действащото законодателство. Моля да имате предвид, че преди да отговорим на Вашата жалба ние сме задължени да идентифицираме лицето подало жалбата, за да се уверим в неговите права да я отправи.

Ще Ви информираме за нашия отговор и за предприетите мерки без ненужно забавяне, но при всички случаи не по-късно от 30 дни от постъпване на жалбата.

В случай, че жалбата или сигналът не се отнасят до дейност по обработване на лични данни изброена в настоящата Политика за поверителност, а по-скоро касае самостоятелно обработване на лични данни от някое от дружествата от групата на Капела, ще Ви информираме за това и ще препратим жалбата Ви на съответното дружество.

Както повечето сайтове, сайтът на Capella Play събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа Вашето IP, кой браузер ползвате (като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога сте посетили нашия уеб сайт, посетените страници. Запазваме си правото да използваме IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона.

Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Ние не оперираме свързаните сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Ние не носим отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност.

За да работи Сайта според заложената от екипа ни функционалност, както и да персонализираме Вашите посещения, понякога запазваме на Вашето устройство малки файлове с данни, наречени „бисквитки“ (cookies). Това е стандартна практика, използвана масово в почти всички сайтове по света. Подробна информация за това какво представляват бисквитките, как и кои бисквитки ние използваме и как може да контролирате или изтривате бисквитките може да намерите в нашата Политика за бисквитки, публикувана на Сайта ни.

Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за поверителност. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за поверителност. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт. В случай, че измененията на Политиката за поверителност са съществени ние може да предпочетем да изпратим лично съобщение по и-мейл до всеки един от Вас, с линк към новата/актуализирана политика, за да сме сигурни, че ще се запознаете с промените.

Съвместните администратори са сключили Договор за обработване и защита на лични данни от съвместни администратори на 23 май 2018г., със следните основни характеристики:

 • личните данни на клиентите, обработвани за някоя от изброените по-горе цели се обработват съвместно от Съвместните администратори с цел осигуряване качество и предвидимост на услугите във всички обекти от марката Capella Play, както и за да се облекчат клиентите на бранда;
 • Правото на информация на всеки субект на данни се реализира от дружеството, с което субектът на данните за първи път влиза в контакт, освен ако не е използвал преди това услуги през Сайта, в който случай изискуемата информация се предоставя едновременно от всички съвместни администратори чрез настоящата Политика за поверителност;
 • Доколкото е необходимо съгласието на субекта на данни като основание за обработване на лични данни, същото се предоставя на дружеството, с което субектът на данните за първи път влиза в контакт или чрез функционалности на сайта www.capellaplay.bg, отнасящи се до съответната услуга. Веднъж дадено по този начин, то се счита за валидно и достъпно по отношение на останалите дружества – съвместни администратори. Съгласията, дадени на уебсайта www.capellaplay.bg се считат дадени за начините на обработване, посочени в тях;
 • Съвместните администратори са определили Обща точка за контакт а именно: office@capellaplay.bg, и адрес: София, бул. Дж. Баучер 76А, партер, на които координати субектите на данни да изпращат своите искания, въпроси, възражения, оплаквания и каквато и да е друга кореспонденция във връзка със съвместното обработване на лични данни, описано в настоящата Политика. Всички отговори на кореспонденция от субекти на данни по повод обработването на личните им данни, изпратена до общата точка за контакт ще бъдат предварително проверени и съгласувани между всички съвместни администратори и ще изразявата общото мнение и становище на администраторите.  
 • Независимо от договореностите по Договора за съвместни администратори, субектът на данни може да насочи исканията си към всяко от дружествата. Когато се касае за обработване на лични данни описани в тази Политика за поверителност, дружеството получило запитването ще съгласува отговора и необходимите мерки с другите съвместни администратори и ще отговори на субекта на данни от името на всички администратори в рамките на законоустановения срок. Когато след извършена проверка по постъпило искане или запитване се установи, че се касае за случай на самостоятелно обработване на лични данни от някой от описаните по-горе администратори, субектът на данните се уведомява за това и искането се препраща на този администратор за обработване;  
 • Споразумението е сключено за неопределен период. Договорът за обработване на лични данни се прекратява по отношение на всеки администратор, който спре да оперира Детски Център от бранда Капела Плей. 

Настоящата политика е одобрена на 23.05.2018г.