ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА „ФОТОКОНКУРС #УСМИВКАКАПЕЛА“