Събития и новини

Рекламна кампания „Вземи 50% отстъпка в детски центрове Capella Play с твоята BILLA CARD

Рекламна кампания „Вземи 50% отстъпка в детски центрове Capella Play с твоята BILLA CARD"

 

 

 

 

 

 

                                      ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА „ВЗЕМИ 50% ОТСТЪПКА В ДЕТСКИ ЦЕНТРОВЕ CAPELLA PLAY С ТВОЯТА BILLA CARD"


1. ОРГАНИЗАТОРИ Рекламна кампания „Вземи 50% отстъпка в детски центрове Capella Play с твоята BILLA CARD" се организира и провежда съвместно от „БИЛЛА България" ЕООД, ЕИК 130007884, с адрес: гр. София, п.к. 1404, бул. „България" № 55 („БИЛЛА") и Капела Плей Еоод, ЕИК BG 201375521, с адрес: бул. Джеймс Баучър 76 А,партер (КАПЕЛА).
2. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
2.1. С участието си в кампанията участниците приемат изложените тук официални правила, както и Общите условия на детски центрове Capella Play за свободна игра.
2.2. Актуалните официални правила могат да бъдат намерени на интернет страницата на Организаторите, а именно www.capellaplay.bg и www.billa.bg, както и в детски центрове Capella Play и в магазини BILLA.
2.3. Организаторите си запазват правото да променят или допълват официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване.
3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ Кампанията се провежда във всички детски центрове Capella Play, находящи се в гр.София (Capella Play The Mall, Capella Play Mega Mall, Capella Play Park center), гр. Пловдив (Mall Markovo tepe Plovdiv) , гр.Варна (Mall Varna) и гр. Бургас (Burgas Plaza).
4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ Кампанията започва от 14.05.2018 г. и ще продължи до 10.06.2018 г.,кампанията не важи за дата 1.06. 2018 !
5. МЕХАНИЗЪМ
5.1. Всеки клиент на детски центрове Capella Play, който на касата на центъра представи клиентска карта BILLA CARD, получава 50% отстъпка от тарифата за свободна игра, обявена на касата на детските центрове. Конкретните тарифи за игра могат да бъдат намерени на адрес www.capellaplay.bg в секция Свободна игра, след избор на конкретния детски център.
5.2. Отстъпката важи за максимум 3 деца. Отстъпката не важи за абонаментни карти.
5.3. Един картодържател на BILLA CARD има право да се възползва от отстъпката само един път в периода на кампанията от 10.05.2018 г. до 10.06.2018 г. За една BILLA CARD се счита основната карта и трите допълнителни (малки) карти.
5.4. Отстъпката не може да се комбинира с други промоционални активности в детски центрове Capella Play.
6. ДРУГИ
6.1. Участниците са длъжни да спазват Общите условия на детски центрове Capella Play за свободна игра. Организаторите не носят отговорност за евентуални наранявания, възникнали на територията на детските центрове.
6.2. БИЛЛА и КАПЕЛА не носят отговорност за допуснати печатни грешки в маркетинговите материали на кампанията.
6.3. Организаторите имат неотменимото право да прекратят кампанията по всяко време, като обявят това на www.billa.bg и www.capellaplay.bg. При прекратяване на кампанията Организаторите не дължат компенсация на участниците.
6.4. Оплаквания, касаещи провеждането кампанията, могат да бъдат изпратени писмено на следния e-mail адрес: office@capellaplay.bg или на телефон 0700 35909 на цената на един градски разговор.

Сподели в социалните мрежи