Събития

Ден на детето в Capella Play

Отново на училище с Capella Play и SoftUni Kids

15.09.2017 "Влез безопасно в час"

Halloween party

Halloween "Великолепната петорка"

Детско суши с Иван Звездев

Градината на Jamie