Правилник за престой и игра на деца в детски центрове "Капела Плей"

Правилата за посещение в детски център CAPELLA PLAY

Пропускателен режим:
1. Играта в детския център е предназначена за деца от 0 до 12 години с максимална
височина до 160 см.
2. Децата влизат в центъра след регистрация, която задължително се извършва от
придружител
3. Децата до 3 - годишна възраст влизат в детския център с придружител.
4. Тарифите за 2, 3 и повече деца важат само за деца от едно семейство.
5. При преждевременно напускане на обекта от деца, регистрирани от едно семейство,
оставащото/ите се регистрира/т отново по съответната тарифа на центъра.

Правила на престой:

1. Забранено е катеренето по външните страни на съоръжението.
2. Забранена е употребата на храна, напитки, както и дъвченето на дъвки в зоната на игра.
Храни и напитки могат да бъдат консумирани в зоните, обособени за тази цел.
3. Забранено е внасянето на храни и напитки, закупени извън обекта. Храни и напитки могат
да бъдат консумирани в зоните, обособени за тази цел в обекта на Capella Play.
4. Децата на територията на детския център следва да са обути с чорапи. Забранено е
децата в обекта да ходят с обувки, с пантофи или да ходят боси.
5. Забранено е носенето на гердани, гривни, обеци, слънчеви очила и други аксесоари в
зоната за игра.
6. Забранено е внасянето на остри предмети и оръжие в обекта на Capella Play.
7. Обувки, връхни дрехи, раници и други лични вещи могат да бъдат оставяни в
гардеробчетата, осигурени от Capella Play.
8. Capella Play разполага с екип обучени аниматори, които се грижат за доброто настроение
на всички деца. Персонална грижа и анимация се предоставя само на деца, оставени за
почасово гледане според тарифата на Capella Play.
9. Съоръженията в детския център са предназначени за активна игра. Capella play не носи
отговорност в случай на наранявания, възникнали на територията на центъра, освен в
случаите на поверяване на деца за почасово гледане според тарифата на Capella Play.

Сигурност:

1. Придружители могат да бъдат лица навършили 16 години и възрастни навършили 18
години.
2. Capella Play не носи отговорност за повредени, изгубени или откраднати от
гардеробчетата вещи, както и за тези оставени в центъра без надзор.

Заплащане:
1. Capella Play си запазва правото да променя ценовата си политика.
2. Всички обявени цени са за минимален престой от 30 минути, след което системата
автоматично таксува допълнителния престой по утвърдената тарифа на Capella Play.
3. Децата напускат центъра само с придружител при представяне на документ за
самоличност от последния и след заплащане на сметката на касата на обекта.
4. Повторно влизане на дете вече веднъж посетило и напуснало центъра се таксува като ново
посещение по тарифата на Capella Play.
5. За напускане на обекта се приема престой извън детския център, надвишаващ 2 минути.
След него детето подлежи на нова регистрация.

Капацитет на центъра: 160 деца

Внимание! Отговорността за спазване на правилата от страна на децата е на родителите им.