Правилник за престой и игра на деца в капела плей детски центрове

Съоръжението в детския център е предназначено за активна игра на деца от 3 до 12 г. Компанията не носи отговорност за наранявания, възникнали на територията на детския център, поради невнимание, незнание и неспазване на правилата от ваша страна.

Служителите на детския център не осъществяват индивидуално наблюдение и персонална грижа, а следят само спазването на реда и правилата за безопасност и хигиена.

Деца под 3 г. не се допускат в детския център без придружител, който да е по-възрастен от 16 г.

Без регистрация на рецепция не се допускат деца за игра на територията на детския център. Регистрацията включва информация за име на детето, дата на раждане, име на придружител/родител/настойник и актуални телефони за спешна връзка.

Престоя на децата в детския център се заплащат по актуалните тарифи и цени обявени на рецепция или според условията на закупената абонаментна или клиентска карта на каса в края на престоя.

Минималният платен престой на дете е 1 ч. След изтичане на часа, системата автоматично начислява таксата за следващ час и тарифа по ценоразпис.

Дете напуснало детския център и с приключена сметка, при повторно завръщане в рамките на деня се регистрира отново по стандартната тарифа. Повторна регистрация се изисква при напускане на детето на детския център дори да е в рамките на само 10 мин.

Тарифите за 2 и 3 деца са валидни само ако децата се регистрират и напускат детския център по едно и също време. Ако едното от децата напусне по-рано, сметката и за двете се приключва до момента и другото се регистрира наново по действащата тарифа за игра на 1 дете.

Децата напускат детския център само с придружител, карта, върнат ключ от използваното гардеробче и приключена сметка на рецепция.

Не се допуска агресивно поведение на територията на детския център, което включва крещене и писъци, обидни и неприлични думи, удряне, плюене, хапане и др. Капела Плей си запазва правото да отстрани деца и възрастни от зоната за игра при нарушаване на правилника.

За умишлена повреда на имущество на детския център /счупено, скъсано, изгорено, надраскано/ ще изискваме финансова отговорност и обезщетения.

Персоналът на детския център не носи отговорност за изгубени, повредени, откраднати вещи на територията на детския център и заключените в гардеробчетата.

Гардеробчетата се ползват срещу предоставен ключ при регистрация на рецепция. Ключът се връща на рецепция при приключване на престоя в детския център. Изгубен ключ от гардеробче се заплаща 5 лв.

Не се разрешава внасянето на храна и напитки, извън тези предлагани в самия детски център.

Не се позволяват консумацията на храна и напитки, както и дъвки по време на забавление в съоръжението за активна игра. Консумацията е позволена само и единствено на предвидените и обособените за това места. за хранене масички.

Децата пребивават в детския център само по чорапи. Не са позволени домашни обувки, пантофи с гумена или друга твърда подметка, нито боси крачета от гледна точка на безопастност и хигиена.

Родителите ползват задължително калцуни при престоя си в детския център или остават по чорапи, но не и боси.

Внасянето на остри предмети, дребни играчки или такива с разглобяеми малки части, обеци, гердани, пръстени, слънчеви очила и други аксесоари, които могат да представляват опасност са забранени.

Абсолютно забранено е внасянето и консумацията на алкохол в детския център, тютюнопушенето, както и домашните любимци.

В детския център не се допускат болни деца със следните симптоми: кашлица, хрема, обрив, болно гърло, оплакване за болки в корема, висока температура, зачервени очи, незарастнала рана, която може да се отвори при игра и др.

Родителят/придружителят е длъжен да предупреди при регистрация за алергии, заболявания и специфични особености в навиците и поведението на детето, които са важни за неговия безопасен престой. При възникнал инцидент не носим отговорност.

Всички деца и родители са длъжни да спазват специфичните правила за игра и ползване на отделните зони и развлекателни съоръжения – батути, басейн с топки и т.н., които са поставени на видими табели до съответното място, за които служителите на клуба предупреждават и съблюдават, а именно:

  • Не е позволено катеренето по пързалките нагоре
  • Спускането по пързалките не е позволено прав, на групи по двама или трима, както и с главата надолу.
  • На батутите се скача само по един
  • Забранено катеренето по външната мрежа на съоръжението за игра
  • Децата спокойно изчакват реда си за ползване или игра на съоръженията

Родителите / придружителите трябва предварително да разяснят на децата правилата на детския център.