ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА „СПЕЧЕЛИ ПАРТИ В CAPELLA PLAY“

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА „СПЕЧЕЛИ ПАРТИ В CAPELLA PLAY“ 
1. ОРГАНИЗАТОР
Играта "Спечели парти в CAPELLA PLAY“ се организира и провежда от Капела Фън ЕООД с адрес на управление: София 1000, бул. “Джеймс Баучер“ 76А наричан за кратко ОРГАНИЗАТОР.
2. РЕГЛАМЕНТ
2.1 Регламентът ще бъде достъпен за целия период на провеждане на Играта на интернет адрес https://www.facebook.com/CapellaPlaySofia/
2.2 Организаторът си запазва правото да променя или допълва Регламента, като промените влизат в сила след официалното им публикуване на https://www.facebook.com/CapellaPlaySofia/
2.3 В играта участват тези, които са спазили условието за участие.
2.4 С участието си в „Играта” участникът декларира, че е съгласен с Регламента.
3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1 Играта се организира и провежда на територията на Република България.
4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
4.1 Играта стартира на 10.02.2020. и приключва на 17.02.2020 в 23:59 ч.
4.2 Печелившите ще бъдат обявени на адрес https://www.facebook.com/CapellaPlaySofia/ и на https://www.instagram.com/capella_play/ в срок от 7 дни след приключване на играта.
4.3 ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да променя сроковете и като известява за това на адрес: https://www.facebook.com/CapellaPlaySofia/
5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
5.1 Право на участие има всяко навършило пълнолетие физическо лице, живеещо на територията на Република България.
5.2 В играта нямат право да взимат участие служители на Капела Фън ЕООД, както и членовете на техните семейства.
6. МЕХАНИЗЪМ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1 Играта се организира в Интернет, на страницата на Capella Play във Facebook.
6.2 Награда: Парти на любима тема за 5 деца, на стойност 189 лв.
6. 3 За да се включи в играта участникът трябва да изпълни условията за участие: да хареса страницата https://www.facebook.com/CapellaPlaySofia/ , да напише рождения ден на детето си под публикацията на играта и да тагне 2 - ма гости, които би поканил на рождения ден в коментар под публикацията на играта.
6.4 Наградата ще бъде дадена след приключване на играта и се обявява на страницата: https://www.facebook.com/CapellaPlaySofia/.
7. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1 Печелившият се избира чрез томбола на случаен принцип.
7.2 Представител на Капела Фън ЕООД ще се свърже с победителя на лично съобщение във Facebook за уточняване начина за получаване на наградата.
7.3 Наградата може да се получи и използва в детски центрове Capella Play в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас с предоставяне на документ за самоличност след предварителна уговорка с представител на Капела Фън ЕООД.
7.4 Победителят няма право на паричната равностойност на наградата.
7.5 За получаване на наградата победителят предоставя принтирано съобщение изпратено от Facebook страницата: https://www.facebook.com/CapellaPlaySofia/ .
7.6 В случай, че победителят не се свърже с Организатора в 5-дневен срок след края на Играта за получаване на наградата, той губи правото си да получи наградата.
8. ОТГОВОРНОСТ
8.1 Организаторът не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в тази игра.
8.2 Играта не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook и не следва да се свързва със съответните.
8.3 Решението за дисквалификация на участник е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата.
8.4 Играта по никакъв начин не представлява хазартна дейност, съгласно разпоредбите на Закона за хазарта.
9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Организаторът на играта е надлежно регистриран администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни, като от своя страна предприема мерки за защита на личните данни на абоната, съгласно Закона за защита на личните данни.
„Политика за поверителност и защита на личните данни на Capella Play“ е налична тук: https://www.capellaplay.bg/bg/politika-za-poveritelnost
10. ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, в случай, че настъпят нарушаване на правилата, злоупотреби или форсмажорни обстоятелства.
Настоящите Правила влизат в сила от 10.02.2020 г.