ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ В САЙТА WWW.CAPELLAPLAY.BG

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ В САЙТА WWW.CAPELLAPLAY.BG

 

На основание Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и съгласно дейностите, извършвани от страна на дружествата опериращи Capella Play, с оглед нормалната работа на служителите и едновременно максималната защита на лични данни се създаде настоящата декларация. Тази декларация съдържа информация относно обема, обхвата, целта на събиране, начина на обработка и съхранение на Вашите лични данни на сайта www.capellaplay.bg, както и Вашите права относно възможността да влияете на изброените процеси.

 

1. Настоящите Общи условия регулират отношенията между Дружествата „Капела Фън ЕООД, гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 76 А, ЕИК 201375521, Плей Уърлд ЕООД, гр. София, бул. Джеймс Баучър 76 А,партер, ЕИК: 203084735, Капела Кидс Ентъртеймънт ЕООД, гр. София, бул. Джеймс Баучър 76 А,партер,  ЕИК: 202567065, Капела Плей ЕООД, гр. София, бул. Джеймс Баучър 76 А,партер, ЕИК: 201375521, Плей Клъб ЕООД, гр. София, ул. Персенк №52, бл. 14, вх. Б, ет. 4, ап. 23, ЕИК: 203672731, Сейф Плей ЕООД, гр. София, бул. Джеймс Баучър 87, ет.5, ЕИК: 203672820, и клиентитена електронния сайт www.capellaplay.bg;

 

3. Регистрационната форма за използване на услугите, предоставяни чрез Уебсайта, съдържа следните данни:

(а) имена на потребителя – имаме нужда от вашите имена за да ви идентифицираме като домакин на партито на което сте домакин.

(б) валиден email адрес – имаме нужда от валиден ел.адрес за да може да имате достъп до вашите резервации

(в) телефон за контакт – имаме нужда от телефонен номер за да свържем с вас при нужда от съдействие за промени по резервациите Ви.

(г) имена на дете – имаме нужда от имена на детето домакин за да подготвим всички необходими аксесоари отнасящи се до вашето парти

 (д) възраст на дете - нужна ни е, за да сме адекватни в отношението си към него

 

4. Попълване на данни за извършване на онлайн покупка

 

Данни за доставка

Име и фамилия – данните се изискват за да се удостовери еднозначно получателят на стоките и услугите

Адрес – изисква се за да получи потребителя стоката или услугата на желаното от него място

Телефон – изисква се за бърза комуникация с потребителя с оглед на възникнали проблеми с доставка

Email - изисква се, за да получава потребителя административни съобщения във връзка с направената поръчка или допълнителни документи, удостоверяващи неговата покупка.

 

5. ЦЕЛИ И СРОКОВЕ.

В сайта www.capellaplay.bg се събират лични данни с две конкретни цели:

 

Осъществяване на търговска сделка. Всеки потребител предоставя своите лични данни за да сключи сделка от разстояние. Във връзка с това, той може да получи следните административни съобщения на посочения от него e-mail адрес:

За успешна поръчка или резервация за рожден ден

За начало на обработката на поръчката или резервацията от оператор

За изпращане с куриер или отказ на поръчката

За редакция по резервацията му

Съобщение, което съдържа фактура за направената покупка

 

6. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Всеки потребител има следните права, във връзка с обработката и съхранението на личните му данни

 

По всяко време да пожелае заличаване, корекция и ограничаване на обработването на личните си данни, които се съхраняват от Администратора за всякакви цели, различни от законово изискуемите.

Да поиска сведение как и при какви условия се съхраняват данните и какви мерки са взети за тяхното опазване

Директно да достъпва и променя данните си в секция „Потребителски профил“ в акаунта, чрез инструменти за редакция, достъпни след оторизация с е-мейл и парола.

Да подаде оплакване до контролният орган КЗЛД на адрес www.cpdp.bg, в случай, че прецени, че правата му са нарушени от Администратора

Реда на упражняването на правата изброени по-горе е:

 

Волеизявление чрез е-мейл кореспонденция office@capellaplay.bg.

Волеизявление чрез препоръчана кореспонденция до адресите за контакт посочени на сайта www.capellaplay.bg

 

 

7. ОТКАЗ ОТ НАЧАЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Всеки потребител може да откаже да предостави лични данни на сайта www.capellaplay.bg,  като не попълни предвидените за това полета или като откаже да предостави данните при вербална комуникация със служител на www.capellaplay.bg.

 

Последствия, ако изискуемите данни не бъдат предоставени:

 

За осъществяване на търговска сделка. Потребителят няма да може да получи желаната стока или услуга, тъй като ще е невъзможно да бъде адресирана пратката или организирано събитието, което е заявил.

 

8. КАК ПРЕДПАЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

При попълване на Вашите лични данни, те се изпращат към нас. За да ги защитим от неправомерен достъп, ние ги криптираме, използвайки технологията за сигурен пренос на данни SSL (SecureSocketsLayer), която в момента е най-често прилаганият и най-сигурният метод за пренос на данни в Интернет. Той се използва винаги, когато се предават чувствителни данни. Въпреки това ние не носим отговорност, ако сте обект на измама от страна на трети страни и сте попаднали на фалшив сайт наподобяващ нашия. Затова се уверете, че сте посетили именно сайта www.capellaplay.bg, като откриете икона на зелен катинар в близост до адресното поле на браузъра, както и адреса на сайта да започва с https://.

 

Протоколът SSL (SecureSocketLayers) се използва за защита на данни, които потребителите изпращат на наш сървър през Интернет. SSL осигурява защитата на информацията по три начина:

 

• Предаваните данни се криптират.

• Осигурява връщането на формуляра с данните само и единствено на сървъра, който първоначално го е изпратил.

• Проверява дали данните са пълни и непроменени в момента, в който достигнат съответния получател.

 

Вашите данни не се предоставят на трети страни.

 

 

Достъп до Вашите данни имат само служители, определени от управителя на дружеството, които са запознати с изискванията на регламента.